Pospółka

Czym jest pospółka?

W naszej ofercie posiadamy pospółkę 0-31,5.

„Pospółka” to regionalne określenie materiału sypkiego, którym może być piasek lub żwir o frakcji ziaren z zakresu 0,063 mm do 2 mm. Nazwa ta może mieć lokalne i specyficzne znaczenie w różnych regionach geograficznych, a używana jest głównie w Polsce.

W kontekście budowlanym, pospółka, będąca rodzajem kruszywa, może być wykorzystywana w produkcji betonu, tynków, nawierzchni drogowych czy jako element dekoracyjny w projektach architektonicznych. Jej frakcja ziaren wpisuje się w zakres użyteczny w wielu zastosowaniach budowlanych

Pospółka Żwirownia Gołębiewo Wielkie Emil Trans

Zastosowanie pospółki w budownictwie

Warto podkreślić, sposób zastosowania pospółki może zależeć od specyfiki projektu, norm i przepisów lokalnych.

Produkcja betonu: Pospółka może być używana jako składnik mieszanki betonowej, łącząc się z cementem, wodą i ewentualnie innymi kruszywami. To ważny element w procesie tworzenia trwałych i wytrzymałych konstrukcji betonowych.

Tynkowanie: Dodatek pospółki do zapraw tynkarskich może poprawić ich właściwości mechaniczne i ułatwić nakładanie na powierzchnie murów czy sufitów.

Nawierzchnie drogowe: Pospółka może być stosowana w nawierzchniach drogowych, łącząc się z asfaltem lub innymi składnikami, aby stworzyć trwałą i stabilną drogę.

Elementy dekoracyjne: W architekturze krajobrazu i projektach ogrodowych pospółka może być wykorzystywana jako element dekoracyjny na ścieżkach, podjazdach czy wokół budynków.

Budowa fundamentów: W konstrukcjach budowlanych pospółka może być stosowana jako składnik podkładu pod fundamenty.

Elementy betonowe: Wytwarzanie elementów betonowych, takich jak płyty czy bloczki, może również wykorzystywać pospółkę jako jeden z składników.

Skontaktuj się z Nami!

+48 501 935 606 lub d.szostek@onet.pl